Shahrukh Khan's Biography

Shahrukh Khan Age : 02/11/1965