Samyuktha Karthik's Biography

Samyuktha Karthik Age : 31/12/1985