Freida Pinto's Biography

Freida Pinto Age : 28/10/1984